Wat u moet weten over incidenten

Een efficiënt incident beheer binnen cyber en privacy veiligheid is van essentieel belang voor elke organisatie. Het weten wanneer u incident wettelijk dient te melden aan betrokkenen of aan de bevoegde autoriteiten is één aspect. Maar binnen uw operationeel beheer is het een belangrijk onderdeel om zwakheden en oorzaken van incidenten te identificeren en aan te pakken. Wat u niet in kaart gebracht hebt, kunt u sowieso niet aanpakken.

Wist u dat Een persoonsgegevensinbreuk binnen de 72 uur vanaf de vaststelling gerapporteerd moet worden aan de betrokken gegevensbeschermingsautoriteit en dat de overheid in bepaalde gevallen bijstand kan leveren bij cyber incidenten?

Wist u trouwens ook dat een cyber incident goed aanpakken de operationele impact kan beperken & goed voorbereid zijn en een plan van aanpak hebben niet meteen een garantie is dat u geen incident zal hebben maar het de kansen op een incident & de impact van een incident wel aanzienlijk kan verlagen?

Een gedetailleerd plan van aanpak hebben is niet alleen uiterst belangrijk voor elke organisatie maar in vele gevallen is het ook wettelijk verplicht.

Incident response plan

Wij zijn uw partner ter voorbereiding van mogelijke incidenten

Wij bieden u enkele diensten die u niet alleen voorbereiden op incidenten maar ook zoveel mogelijk incidenten helpt vermijden.

 • Wij bieden u gestructureerde processen voor specifieke incidenten zoals bijvoorbeeld een ransomware-incident
 • Wij kunnen helpen de user awareness naar een hoger niveau te tillen door uw medewerkers te informeren over het herkennen en melden van (potentiële) incidenten
 • Wij bieden een persoonsgegevensinbreuk proces: risico-gedreven en geïntegreerde aanpak van incident met betrekking tot persoonsgegevens
 • Wij kunnen helpen met incident readiness assessments volgens bepaalde dreigingen. Zo kunnen we de werkpunten binnen uw organisatie in kaart brengen

Uw incidentenregistratie stap voor stap

Doet een incident zich dan toch voor? Dan kan een incidentregistratie een stressvolle taak zijn. Onze software begeleidt u stap voor stap doorheen het proces.

 • Identificeer de verwerkingen in scope op basis de geïmpacteerde assets en hun relatie tot de verwerkingen in uw verwerkingsregister.
 • Geïmpacteerde gegevenstypes, betrokken personen & verwerkingsrisico wordt automatisch uit de gekende informatie gedestilleerd.
 • Wij schatten initieel de impact in van het incident. U kunt uiteraard zelf nog fine-tunen.
Incident registratie stap voor stap

Bent u geïnteresseerd hoe wij u kunnen helpen bij uw incident registraties?

Contacteer ons
Bent u geïnteresseerd hoe wij u kunnen helpen bij uw incident registraties?
Automatische inschatting incident

Automatische inschatting van het incident op basis van gekende informatie.

Binnen onze software verzamelt u een heleboel data. Op basis van deze data kunnen wij heel wat automatiseren tijdens een incident registratie.

 • Automatisch in kaart welke verwerkingen in scope op basis van de geïmpacteerde assets.
 • Types van gelekte informatie, betrokken partijen & soorten data subjects automatisch geïdentificeerd vanuit de verwerking.
 • Een initiele risico inschatting op basis van data types, aantal en soort data subjects.
 • Automatisch een pdf die u zo kan bezorgen bij uw GegevensBeschermingsAutoriteit en indien noodzakelijk ook voor uw betrokkenen.