Wat u moet weten over de cookie wetgeving

Volgens de cookie wetgeving moet u toestemming vragen voor het plaatsen van niet-essentiële cookies & duidelijk informeren welke cookies u plaatst d.m.v. een cookie policyZogenoemde niet-essentiele cookies dienen enkel geactiveerd te worden nadat uw bezoeker daarvoor expliciete goedkeuring voor heeft gegeven.

Co-Dex.eu houdt uw cookies in het oog

Onze software scant automatisch uw website(s) op regelmatige basis af en zoekt naar cookies die u in gebruik heeft.

  • Wij identificeren alle cookies die standaard geactiveerd staan op uw website.
  • We voorzien een overzicht van deze cookies voor uw webmaster.
  • Nadat uw webmaster eventuele fouten opgelost heeft kunnen de cookies automatisch gepubliceerd worden in de geïntegreerde cookie policy.
  • Uw automatisch gegenereerde cookie policy kunt u gewoon linken op uw website en onze software houdt die up to date.
Website Cookie scan

Wilt u dat Co-Dex.eu uw organisatie helpt in regel te brengen met de cookie wetgeving?

Contacteer ons
Wilt u dat Co-Dex.eu uw organisatie helpt in regel te brengen met de cookie wetgeving?
Cookies onder controle met automatisatie

We helpen u een handje met een stevige dosis automatisatie.

Ons software pakket vraagt eenmalig informatie en benut deze op een maximale manier.

  • Wij brengen de cyberveiligheid van uw website in kaart en helpen u het naar een hoger niveau te tillen.
  • Wij helpen u met uw website verwerkingen in uw centraal verwerkingsregister te registreren.
  • Wij helpen u om automatisch een cookie policy & een privacy policy te genereren waarin u klaar en duidelijk communiceert naar de bezoekers van uw website.
  • Wij helpen u assessments uit te voeren op de verschillende componenten van uw website.