Wat u moet weten over incidentenregistratie

Een efficiënt incidentbeheer binnen cyber en privacy veiligheid is van essentieel belang voor elke organisatie. Weten wanneer u een data breach wettelijk dient te melden aan de betrokkene of aan de bevoegde autoriteiten is één aspect. Maar binnen uw operationeel beheer is het een belangrijk onderdeel om zwakheden en oorzaken van incidenten te identificeren en aan te pakken. Wat u niet weet, kan u niet aanpakken!

Meldingsplicht inbreuken

Wist u dat een persoonsgegevensinbreuk binnen de 72 uur vanaf de vaststelling gerapporteerd moet worden aan de betrokken gegevensbeschermingsautoriteit?  En dat dit deel dient uit te maken van jouw data breach incident response plan dat klaar moet liggen? In bepaalde gevallen kan de overheid bijstand leveren bij cyberincidenten.

Incidentenregistratie: meer dan een verplichting

Een data security incident goed aanpakken kan de impact op uw bedrijf aanzienlijk beperken. Goed voorbereid zijn en een plan van aanpak hebben, garanderen niet dat u nooit een incident zal hebben. Maar u verlaagt zo wel aanzienlijk de kansen op een incident en vooral de impact van een incident

Een gedetailleerd plan van aanpak hebben is niet alleen uiterst belangrijk voor elke organisatie maar in vele gevallen is het ook een wettelijke verplichting. Een goed Incident Response Plan, dat onder andere rekening houdt met de GDPR, laat je op twee oren slapen.

Vermijdt u liefst slapeloze nachten door incidenten met persoonsgegevens?

Ga dan nu gratis van start!
Vermijdt u liefst slapeloze nachten door incidenten met persoonsgegevens?
Incident response plan

Optimale bescherming tegen mogelijke incidenten

Wij bieden u enkele diensten die u niet alleen voorbereiden op incidenten maar ook zoveel mogelijk incidenten helpt vermijden.

 • Gestructureerde processen voor specifieke incidenten zoals bijvoorbeeld een ransomware-incident.
 • Breng de user awareness naar een hoger niveau door uw medewerkers te informeren over het herkennen en melden van (potentiële) incidenten.
 • Duidelijk proces voor persoonsgegevensinbreuken: risico-gedreven en geïntegreerde aanpak van incidenten met betrekking tot persoonsgegevens.
 • Incident readiness assessments: we brengen de werkpunten in kaart voor dreigingen binnen uw organisatie.
 • Data security scans: we helpen u actief bij het meten van uw cyber weerbaarheid.

Uw incidentenregistratie stap voor stap

Doet een data security incident zich toch voor? Dan kan een incidentregistratie een stressvolle taak zijn. Ons platform begeleidt u stap voor stap doorheen dit proces.

 • Identificeer de verwerkingen in scope op basis van de getroffen gegevens en hun relatie tot de verwerkingen in uw verwerkingsregister.
 • Betrokken gegevenstypes, personen (‘data subjects’) en verwerkingsrisico’s worden automatisch uit de gekende informatie gedestilleerd.
 • Wij schatten initieel de impact in van het incident.
 • U kunt uiteraard zelf nog finetunen.
Incident registratie stap voor stap
Automatische inschatting incident

Automatische inschatting van het incident op basis van gekende informatie.

Binnen onze dienst verzamelt u een heleboel data. Op basis van deze data kunnen wij heel wat automatiseren tijdens een incident registratie.

 • Automatisch in kaart brengen van verwerkingen in scope op basis van de geïmpacteerde gegevens.
 • Types van gelekte informatie, betrokken partijen & soorten data subjects automatisch geïdentificeerd vanuit de verwerking.
 • Een initiële risico inschatting op basis van data types, aantal en soort data subjects.
 • Automatische aanmaak van een pdf die u kan bezorgen aan uw gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
 • Indien noodzakelijk een template om de betrokkenen te informeren betreffende een incident.
Ondersteun uw incidentenbeheer met het beleid voor uw organisatie.

Klaar voor een haalbaar incidentbeheer?

Probeer Co-Dex.eu gratis uit!
Klaar voor een haalbaar incidentbeheer?